Transactieschema van Williamson

Een model waarbij inkooppakketten worden verdeeld op basis van de frequentie waarmee de goederen of diensten worden aangekocht en de investeringskarakteristieken van deze aankoop. De investeringskarakteristieken worden onderscheiden naar de mate waarin ze specifiek zijn voor een bepaalde relatie of toepassing. Van belang voor het bepalen van de gewenste inkooprelatie. Zie ook inkooprelaties volgens Williamson.