Trading up

Toevoegen van een hoger geprijsd artikel met een betere kwaliteit aan het assortiment, in de verwachting dat daardoor de verkoop van de reeds gevoerde lager geprijsde artikelen toeneemt. Zie ook assortimentsstrategie en trading down.