Totstandkoming van een overeenkomst bij e-business

De totstandkoming van een overeenkomst via elektronische weg volgt de normale regels van de totstandkoming van een overeenkomst, namelijk door aanbod en aanvaarding daarvan (art. 6:217 BW). Er is echter nog een extra handeling vereist: zowel aanbod en aanvaarding moeten worden bevestigd (art. 6:227c BW). Wordt een aanbod niet bevestigd, dan wordt het beschouwd als een verwerping daarvan. Zolang een aanvaarding niet wordt bevestigd, kan de ‘aanvaarder’ de overeenkomst nog ontbinden.