Totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan. Een aanbod bindt de aanbieder, tenzij deze het aanbod rechtmatig heeft ingetrokken of herroepen. Zie ook onherroepelijk aanbod en vrijblijvend aanbod.