Total cost of ownership

Afgekort TCO. Een methode voor analyse en kostenreductie. TCO is gericht op het in kaart brengen van de kosten bij zowel de leverancier als de inkopende organisatie (of zelfs bij verdere stappen in de keten ‘van zand tot klant’). Er wordt vervolgens gezocht naar mogelijkheden voor kostenreductie in alle organisaties, bijvoorbeeld door te gaan werken met verzamelfacturen, afstemming van bestelsystemen, veranderen van de eisen of integrale kwaliteitsborging.