Toerekenbaar tekortschieten

Het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een overeenkomst. Niet nakomen kan de schuldenaar worden toegerekend vanwege zijn schuld of omdat het voor zijn risico is. Bij schuld is de schuldenaar persoonlijk betrokken. Risico houdt in dat hij aansprakelijk is voor hulppersonen (al dan niet in dienst-verband) en hulpzaken, die hij inschakelt voor de nakoming van de overeenkomst.