Toegevoegde waarde

Geeft aan wat de bijdrage van een organisatie in de bedrijfskolom is. Te bepalen door de verkoopopbrengst te verminderen met de waarde van de ingekochte hulp- en grondstoffen.