TOC

Afkorting van theory of constraints. Zie aldaar.