Time management

Time management richt zich op methoden om het gedrag en de energie van een medewerker optimaal te benutten binnen de beschikbare tijd, met als resultaat het bereiken van vooraf gestelde doelen.