Tijdstactieken

Handelwijzen die erop gericht zijn de factor tijd in een onderhandeling ten eigen voordele te gebruiken of ten voordele van het onderhandelingsproces. Voorbeelden: pauzeren (reces), een beroep doen op beperkte beslissingsbevoegdheid, geduld tonen, een impasse creëren, deadlines stellen en de gijzelaartechniek.