Third party maintenance

Bij IT-contracten: door derden laten uitvoeren van onderhoud aan software of hardware.