Terugverdientijd

Methode om de haalbaarheid van een investering of een keuze tussen verschillende investeringsprojecten te kunnen beoordelen. Deze methode geeft de periode aan die verstrijkt tussen het moment van investeren en het moment waarop die investering geheel terugverdiend is in de vorm van cashflows.