Tertiaire activiteiten

Begrip uit activity based costing (zie aldaar). Tertiaire activiteiten zijn activiteiten die op geen enkele manier een relatie hebben met het voortgebrachte aantal eenheden product. Deze worden uitgevoerd om de business unit of het bedrijf als geheel te ondersteunen. Voorbeelden zijn de kantine, de portier, de afdeling personeelszaken en de directie. De tertiaire activiteiten vallen buiten het ABC-calculatiemodel en worden verbijzonderd over de producten met behulp van de conventionele opslagmethode. Zie ook primaire activiteiten en secundaire activiteiten.