Termijnmarkt

Markt waarop grondstoffen worden gekocht en verkocht voor levering op een toekomstig tijdstip, zonder dat er daadwerkelijk wordt geleverd. Het zijn papieren transacties. Op termijnmarkten wordt gehandeld in bepaalde grondstoffen. Dit maakt het mogelijk om zich tegen prijsrisico in te dekken. Overigens bestaat voor lang niet alle grondstoffen een termijnmarkt. Zie ook hedgen.