Tell-and-listen

Adviesgespreksstructuur, geschikt voor consultatie. Het probleem van de klant is duidelijk, maar er is geen standaardoplossing. De adviseur bespreekt met de klant een aantal mogelijke oplossingen; de klant denkt zelf mee. Dit gesprek bestaat uit vier fasen:

 

(1) in kaart brengen van het probleem;

(2) formuleren van mogelijke adviezen;

(3) bespreking van het advies;

(4) afsluiting.