Tekortschieten

Als iemand die moet presteren dat helemaal niet doet, of niet op tijd, of niet behoorlijk. Er is pas sprake van niet-nakoming als de prestatie opeisbaar is en de debiteur niet heeft gepresteerd.