Tegengesteld reageren; tegengesteld interveniëren

Interventie op basis van de roos van Leary (zie aldaar). U reageert bij een conflict of impasse niet conform uw spontane reactie, maar op een manier die uw wederpartij stimuleert om het door u gewenste gedrag te vertonen. Bijvoorbeeld: indien iemand u aanhoudelijk aanvalt, zou uw spontane reactie (volgens de roos van Leary) zijn: in de verdediging schieten. Tegengesteld reageren wil in dit voorbeeld zeggen: leiding nemen op een duidelijke, niet-aanvallende manier. Dit stimuleert de ander om te gaan volgen.