Technische specificatie

Beschrijving van de technische en technologische eigenschappen van de in te kopen zaak. De technische specificatie is een vertaling van de functionele omschrijving (zie aldaar) en moet daaraan altijd ondergeschikt zijn.