Technische kwaliteit

Onderdeel van de totale ervaren dienstverlening door de klant. Zie ook model van Grönroos. De technische kwaliteit heeft concreet betrekking op de daadwerkelijke dienst: welke diensten worden geleverd, wat is het vakmanschap van het personeel, welke systemen worden aangeboden? Het gaat dus om het wat van de ervaren dienstverlening.