Technisch compliant offertes

Offertes die voldoen aan technische en andere eisen (met uitzondering van de prijs). Eerst wordt bepaald welke offertes technisch compliant zijn. Uit de technisch compliant offertes wordt geselecteerd op basis van het gunningscriterium prijs.