Teamrollen van Belbin

Model dat ervan uitgaat dat het succes van een team een afgeleide is van het onderlinge, dynamische evenwicht tussen de specifieke teamrollen. Binnen het team moeten volgens Belbin in principe acht rollen zijn vertegenwoordigd: coördinator, vormgever, innovator, evaluator, contactpersoon, teamwerker, organisator en kwaliteitsbewaker. De individuele leden van een team hoeven niet alles te kunnen.