Tabel

Visualisatie van informatie. Tabellen worden gebruikt voor het overzichtelijk weergeven van gegevens, om zo het voorbereiden, het nemen en het analyseren van beslissingen te vergemakkelijken.