Taakrijpheid

Term uit het situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard (zie aldaar). De mate waarin een medewerker op grond van zijn willen en kunnen in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een bepaalde taak én in staat is tot het uitvoeren van die taak. Hersey en Blanchard onderscheiden vier niveaus van taakrijpheid: (1) de medewerker kan wel maar wil niet (of kan en wil het ook, als hij maar wist wat hij moet doen; dit speelt vaak bij calamiteiten); (2) de medewerker mist nog zoveel informatie dat zijn ‘kunnen’ onvoldoende is, en hij overziet de consequenties nog te weinig om echt te ‘willen’; (3) de medewerker kan het, maar is onzeker of heeft weerstanden; (4) de medewerker kan het en wil het ook.