Taak

Een concrete, goed afgebakende deelactiviteit. Zie ook takenpakket.