Systeme d’lnformation pour les Marchés Publics

Afgekort SIMAP. Het bureau in Luxemburg van de Europese Unie waar de publicaties van alle Europese landen worden vertaald en vervolgens verzonden naar de TED.