Synergie

De waarde die wordt toegevoegd wanneer twee of meer business units of inkoopafdelingen hun krachten bundelen door mensen, middelen, informatie en/of kennis te delen of samen te voegen. Bij het realiseren van synergie zijn strategische belang, urgentie en draagvlak binnen de organisatie van belang, en daarnaast nog basisrandvoorwaarden zoals goede ICT-systemen, beschikken over de juiste informatie en stabiliteit. Zie ook horizontale en verticale synergie.