SWOT-analyse

SWOT is een afkorting van strengths, weaknesses, opportunities en threats. In een SWOT-analyse koppelen we de sterktes en zwaktes van (bijvoorbeeld) de inkoopafdeling aan de kansen en bedreigingen die de komende jaren op de afdeling afkomen. Door scores te geven aan elke combinatie van kansen en bedreigingen met de sterktes of zwaktes, en totaalscores te berekenen, krijgen we inzicht in de belangrijkste speerpunten voor de komende periode.