Supply relation management

Afgekort SRM. Management gericht op het beheersen van alle binnenkomende goederen en diensten, die kwantitatief en/of kwalitatief beoordeeld en vastgelegd worden. Dit geschiedt vaak via een ERP-systeem waarbij één centrale database  toegankelijk is voor alle bedrijfsonderdelen: verkoop, inkoop, expeditie, voorraadbeheer, kwaliteitscontrole, enzovoorts.