Supply chain

Opeenvolgende schakels in toeleveringsketen van leverancier tot klant (‘van zand tot klant’).