Supplier captive

Nederlandse term: ingesloten leverancier. De leverancier is als het ware gevangen door de inkoper door relatiespecifieke investeringen. Zie ook klant-leveranciersrelaties volgens Bensaou.