Suggestieve vraag

Vraagvorm waarbij het antwoord al in de vraag opgesloten zit.