Sturende en hiërarchische rol

Bestuursrol (zie aldaar). De sturende en hiërarchische rol kent vier belangrijke taken: (1) bewaken of definiëren van de missie van de organisatie; (2) nagaan met welke soort activiteiten, met welke samenhang en in welke geografische gebieden, we kansrijke posities willen en kunnen opbouwen voor de organisatie;  (3) benoemen en ontslaan van directies van werkmaatschappijen of business units; (4) verantwoording naar de buitenwereld.