Streefwaarde

Begrip uit de statistische procescontrole met een regelkaart. De meest gewenste waarde die is vastgelegd in de specificatie van de klant. Zie ook regelkaart.