Strategische leverancier

In de definitie van Harink zijn alleen die leveranciers als strategisch aan te merken, die ook een bijdrage leveren aan de realisatie van het concurrentievermogen van de organisatie.