Strategische inkoop

Activiteiten die de ontwikkelrichting van de plaats en activiteiten van de inkoopfunctie binnen een organisatie op middellange tot lange termijn beïnvloeden en voorwaarden creeëren om activiteiten op overige niveaus effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren. De inkoopactiviteiten op dit niveau zijn: bepalen van de inkoopvisie; ontwikkelen van een algemeen inkoopbeleid, inclusief inkoopdoelen; bepalen van een inkoopstrategie.