Strategische fit

Term uit de BCG-matrix. Zie aldaar.