Strategie

De strategie van een organisatie geeft antwoord op de vraag hoe de mensen in de organisatie de geformuleerde doelen gaan realiseren. De strategie is een in de tijd gefaseerd jaarplan waarin alle acties en activiteiten zijn opgenomen. Zie ook missie, visie, beleid en doelen. Een strategie kan via verschillende inzichten tot stand komen. We kunnen strategieën beschrijven met vijf P’s: plan, patroon, positie, perspectief en plot. Zie verder vijf P’s. Mintzberg onderscheidt tien verschillende zienswijzen waarop organisaties hun strategie kunnen vormgeven: de tien leerscholen van strategie (zie aldaar). Deze leerscholen verschaffen een denkraam hoe strategieën werkelijk worden gevormd.