Strafrecht

Hierin zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden. Houdt iemand zich niet aan deze regels, dan pleegt hij een strafbaar feit en moet hij, wanneer de officier van justitie dat wil, als verdachte voor de rechter verschijnen.