Stil pand

Pandrecht (zie aldaar) zonder mededeling van de verpanding aan de schuldenaar.