Statische specificatie

Hierin wordt exact beschreven aan welke eisen en wensen het product moet voldoen, geformuleerd met onze eigen beperkte kennis.