Standaard kostprijscalculatie

Een manier van kostentoerekening aan de producten. De variabele kosten worden verdeeld over de voor het komende jaar begrote productie. Om de verdeling van de vaste kosten niet te laten fluctueren met de jaarlijkse productie, worden de vaste kosten over de normale productie verdeeld.  Als de werkelijke productie groter of kleiner blijkt te zijn dan de normale productie, is er sprake van een bezettingsresultaat (zie aldaar).