STABU besteksystematiek

Het standaard bestek voor de burger- en utiliteitsbouw wordt de STABU genoemd. De STABU besteksystematiek geeft niet per se hoeveelheden bouwstoffen aan (hoeveel heipalen, metselstenen, dakpannen en dergelijke). Ook worden er geen aanwijzingen gegeven hoe de aannemer, de opdrachtnemer dus, moet bouwen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtnemer zelf.