Spreekschema

Schema voor het houden van een presentatie, waarin elke handeling wordt genoteerd die tijdens de presentatie zal plaatsvinden. Naast eventuele hulpmiddelen is dit schema het enige dat tijdens de presentatie wordt gebruikt.