Speelruimte in het werk

De mogelijkheid die het werk biedt om regel- en stuurcapaciteit (zie aldaar) te benutten voor niet aan het werk gerelateerde zaken. Als bij een medewerker de behoefte bestaat om zijn speelruimte te vergroten vanwege de beklemmende structuur, dan gebruikt hij de speelruimte om de structuur te omzeilen.