Specificeren

Fase in het inkoopproces (zie aldaar). In deze fase stelt men de specificatie op.