Specificatiekoop

Koop waarbij wordt bedongen dat de koper de af te leveren zaken aanwijst. Doet hij dit niet, dan mag de verkoper de te leveren zaken aanwijzen.