Specificatie

Omschrijving van de eigenschappen waaraan de in te kopen producten of diensten moeten voldoen ten einde te beantwoorden aan het gestelde gebruiksdoel.