Specieskoop

Koop waarbij een zeker en bepaald goed wordt gekocht. Zie ook genuskoop.