Specialisatie

Van specialisatie is sprake indien een ondenerming het aantal te voeren productgroepen of diensten beperkt. Zie ook assortimentsstrategie, bedrijfskolom, parallellisatie.