Sourcing intelligence

Bij onderhandelen: de vereiste kennismacht per segment van de inkoopportfolio die gewenst is om:

(1) Concrete en realistische onderhandelingsdoelen te formuleren.

(2) De voorstellen van leveranciers te kunnen vergelijken en beoordelen.

(3) Tijdens het onderhandelingsgesprek inhoudelijke argumenten te hebben om een onderhandelingspositie op te bouwen en te verstevigen.